גלו כיצד הנצרות המשיחית מפריכה את האמונה שלה בעצמה

בורא עולם כרת ברית עם בני העם היהודי, ולטענת היהודים המשיחיים בוטלה הברית והתחדשה בברית חלופית. האם יש הגיון באמונה זו, או שמא הכול מבוסס על אמונה עיוורת הסותרת את עצמה מבחינה לוגית?

תורת ישראל ניתנה בפני כל עם ישראל, בידיעתם ובהסכמתם, במעמד לאומי של התגלות אלוהית למיליונים. כך כרת הבורא ברית נצחית עם בני ישראל, לכל הדורות כולם. את התורה כתב משה גדול הנביאים מילה במילה מפי האלוהים, ומסר את התורה לעם ישראל לפני פטירתו. כל העם היה עד למאורעות וקיבל את התורה והמצוות לזכר המאורעות והברית שכרת ה' עם עמו הנבחר. מאז ועד היום הזה שומרים בני ישראל על התורה שניתנה בהר סיני, מקיימים את הברית מזה אלפי שנים, ומעבירים את התורה מדור לדור בנאמנות.

היהודים המשיחיים לעומת זאת, מאמינים שאלוהים חזר בו מהברית שהוא כרת עם בני ישראל במעמד הר-סיני, ומאז יצר "ברית חדשה" לכל האומות, התלויה באמונה באדם אחד הנקרא "ישוע". עם זאת, הם בעצמם מודים שלא היו עדים למסירת ה"ברית החדשה" מאלוהים, הם מודים שאלוהים לא נגלה שוב למיליוני אנשים כמו במעמד הר-סיני כדי לכרות ברית חדשה ולבטל את הישנה.

כך למעשה, היהודים המשיחיים מפריכים את האמונה שלהם, ובמאמר זה נסביר כיצד.

חתם חוזה בעצמו עם מיליוני עדים, ומבטל את החוזה בלי להופיע?

נניח שמישהו חתם על חוזה עם שני עדים, וכעת ברצונו לשנות או לבטל את החוזה. האם יתכן שהוא יעשה זאת ללא עדים? האם יתכן שהוא אפילו לא יופיע כדי להודיע זאת לצד השני בחוזה?
מובן שלא. בעל החוזה צריך לבוא בכבודו ובעצמו כדי לבטל את החוזה, עם שני עדים כמו בפעם הראשונה, ולהודיע זאת רשמית לצד השני.

כידוע, הבורא מסר תורה לעם ישראל בפני יותר משלושה מיליון עדים במעמד הר-סיני. הוא נגלה לכל בני ישראל במעמד לאומי, וכך הוא כרת עם בני ישראל ברית עולם, שלפי התורה – היא נצחית ולא תשתנה לעולם.
כעת נניח לרגע, לפי הפרשנות המשיחית הנוצרית, שאלוהים הוא בן אדם, הוא מסוגל לשנות את דעתו, הוא לא יודע את העתיד, והוא מבטיח הבטחות שהוא לא מתכוון לקיים (זאת בניגוד לאמור בספר שמואל: "נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להנחם"), רק נניח שהבורא החליט לבטל את החוזה עם בני ישראל. מה הדבר הראשון שעליו לעשות במקרה זה?

הבורא כמובן היה צריך לפנות למיליוני העדים המקוריים, כלומר אל כל בני ישראל, ולהודיע להם מפורשות על ביטול החוזה וחובת קיום המצוות. מובן שאם הבורא החליט לבטל את הברית הישנה, היה עליו להופיע שוב בפני שלושה מיליון עדים לפחות, כדי שהוא יוכל לבטל את הברית הראשונה. לא יתכן שצד אחד בחוזה ימשיך לקיים את ה"עסקה", בזמן שהצד השני אפילו לא מודיע על ביטול ה"עסקה".

על פי האמונה המשיחית, מי שלא מאמין בישו ילך לגיהנום. כעת חשבו בהיגיון: האם ייתכן שבורא עולם יכשיל אותנו בדבר כל כך משמעותי כמו חיי הנצח שלנו? הייתכן שהוא יבטל את הברית שכרת איתנו ולא יודיע לנו ואז נלך לגיהנום? איפה ההיגיון פה?

האם יתכן להחתים חוזה עם אדם בלי ידיעתו?

מובן שלא ניתן לחתום חוזה עם מישהו, נגד הסכמתו, בלי נוכחותו, בלי עדים ובלא ידיעתו. כדי לחתום חוזה צריך שני צדדים. על בעל החוזה להופיע בכבודו ובעצמו בפני הצד השני, בליווי עדים, ובידיעתו המלאה של הצד השני. רק כך אפשר לחתום חוזה, ורק כך כורתים "ברית".

ואכן, כך היה במעמד הר-סיני. אלוהים בכבודו ובעצמו נגלה לעם ישראל, במראה נבואי, וכרת עימם חוזה המחייב את שמירת התורה והמצוות לדורי דורות. עם ישראל חזה במו עיניו בהתגלות האלוהית וקרא בקול גדול: "נעשה ונשמע". אלוהים לא נגלה רק למשה, אלא נגלה בפני כל עם ישראל, בפני מיליוני עדים, וכך נוצר החוזה הנצחי בין עם ישראל לבורא עולם.

כעת נניח, מבחינה דמיונית לגמרי, שהבורא החליט ליצור ברית חדשה עם כל אנשי העולם. האם יתכן שהבורא יעשה זאת בלי להתגלות בפניהם, בלי עדים, וללא ידיעתם?
מובן שזה בלתי אפשרי, והתורה בעצמה מוכיחה זאת: אם הבורא התגלה בפני כל בני ישראל כדי לכרות את הברית "הישנה" לדורות, היה עליו להתגלות במעמד לאומי חדש בפני כל המיליונים מהם הוא דורש קיום ברית חדשה. אם הבורא רצה ליצור ברית חדשה עבור כל העולם, היה עליו לפנות לא לשלושה מיליון עדים, כי אם למיליארדי עדים.

כת היהדות המשיחית – אמונה חסרת הגיון הסותרת את עצמה

הנה כמה עובדות קצרות שמראות את הלוגיקה המעוותת עליה נשענים מאמיני הברית החדשה:

1) אלוהים התחרט. היהודים המשיחיים מודים שאלוהים כרת עם בני ישראל ברית המחייבת אותם לקיים את התורה "לדורותם ברית עולם ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם".
יחד עם זאת, הם מאמינים שאלוהים ויתר על הברית המיוחדת שהוא עצמו כרת בפני כל עם ישראל, וחזר בו מהברית הראשונה. בכך מורידים היהודים המשיחיים את אלוהים לדרגת אדם, המסוגל לשנות את דעתו, שאינו "קורא הדורות מראש" היודע עתידות.
2) מבטלים בלי להודיע?! היהודים המשיחיים מודים שאלוהים נגלה ליותר משלושה מיליון יהודים במעמד הר-סיני (לכל עם ישראל ללא יוצא מן הכלל), וכרת בפני מיליוני העדים "ברית עולם" בידיעתם ובהסכמתם.
יחד עם זאת, הם מאמינים שאלוהים חזר בו מברית זו, ללא שהודיע בהתגלות נוספת למיליוני עדים על ביטול הברית עם ישראל, ללא הודעה מפורשת מפיו, בסתר וללא עדים. וזאת כאשר בני ישראל בכלל לא מודעים לכך וממשיכים לקיים את הברית אלפי שנים עד עצם היום הזה.
3) למה הוא לא התגלה בשנית? היהודים המשיחיים מודים שאלוהים נגלה לכל בני ישראל, וכרת עם מיליוני העדים "ברית עולם" בידיעתם ובהסכמתם (וזה היה רק עם אומה אחת!).
יחד עם זאת, הם מאמינים שאלוהים החליט לכרות לפתע ברית עולמית עם מיליארדי אנשים, ללא עדים, ללא ידיעתם ובלא הסכמתם.

לסיכומו של דבר, כל אדם שפוי צריך להבין שאלוהים הוא לא אדם, הוא לא מפר הבטחות, והוא לא משנה את דעתו. הוא צופה את העתיד, הוא הבטיח לשמור על עם ישראל לנצח, הוא בחר בעם ישראל מכל העמים, והוא חייב את עם ישראל בקיום ברית התורה והמצוות לעולם ועד. כל מי שעיניו בראשו רואה כיצד ה' לא נטש את עמו ישראל אפילו לרגע אחד, ושומר עליהם מזה אלפי שנים, כאשר תרבויות עצומות כמו יוון, רומא, פרס ובבל נכחדו כליל. והנה חזר עם ישראל לארץ, כפי שמובטח בתורה, לקראת הגאולה השלמה של עם ישראל באחרית הימים. אנו רואים שהבורא לא שינה את הבטחתו, ועם ישראל עדיין חייב בשמירת הברית לקיים את התורה והמצוות בלא שינוי.

עוד במדור זה

כתבות משאר המדורים

הזיוף הגדול

כל האמת בפנים!

הזיוף הגדול הוא ספר המציג את כל האמת על הזיוף הנוצרי.“תעשיה” היסטורית ושמה: משיחי שקר, מי אתה, יש"ו הנוצרי, האבסורדים של הברית החדשה, נבואות ורמזים בתנ"ך על הזיוף הנוצרי, ציטוטים מתוך ויכוחים היסטוריים, ועוד ועוד.

"אכן חלינו הוא נשא"

ספר נדיר מסוגו!

קיבוץ טענותיהם של המיסיונרים והפרכתן המוחלטת. בספר מובאים כ – 80 חוקרי הברית החדשה, מתוכם פרופסורים, ד"ר ופילולוגים המביעים את דעתם המקצועית

הגיוני שיש לך
עוד שאלות...

לדיווח, ייעוץ, עזרה וסיוע אנא צרו קשר: אור לאחים - 1700-500-506

הגיוני שיש לך
עוד שאלות...

לדיווח, ייעוץ, עזרה וסיוע אנא צרו קשר:
1700500506

הזיוף הגדול

כל האמת בפנים!

הזיוף הגדול הוא ספר המציג את כל האמת על הזיוף הנוצרי.“תעשיה” היסטורית ושמה: משיחי שקר, מי אתה, יש"ו הנוצרי, האבסורדים של הברית החדשה, נבואות ורמזים בתנ"ך על הזיוף הנוצרי, ציטוטים מתוך ויכוחים היסטוריים, ועוד ועוד.

"אכן חלינו הוא נשא"

ספר נדיר מסוגו!

קיבוץ טענותיהם של המיסיונרים והפרכתן המוחלטת. בספר מובאים כ – 80 חוקרי הברית החדשה, מתוכם פרופסורים, ד"ר ופילולוגים המביעים את דעתם המקצועית

רוצים לקבל תכנים נוספים על

האמת והשקר?

הרשמו עם האימייל שלכם ונמשיך לעדכן!

הגיוני שיש לך
עוד שאלות...

לדיווח, ייעוץ, עזרה וסיוע אנא צרו קשר:
1700-500-506 אור לאחים