כיצד ניתן לדעת היכן האמת נמצאת?

יש הרבה דתות בעולם, כיצד ניתן לדעת מהי דת האמת? האם קיימת דרך וודאית לגלות מהו רצון האלוהים?

שלא כמו בדתות אחרות, היהדות מעודדת בדיקה וחקירה בעניני אמונה, ומדרבנת את האדם לשאול שאלות ולהתעמק בכתבי הקודש, ואינה מבקשת אמונה עיוורת – אלא ידיעה מוחלטת.

מי שבאמת דורש את האמת האלוהית, חוקר ומחפש ברצינות את משמעות החיים, ולא מוכן להתפשר על האמת, אין ספק שה' יכוון אותו להגיע לתורתו האמתית מכל מקום בעולם.

בחיפוש אחר האמת, תוכלו להגיע בקלות לעובדות הבאות שיעניקו לכם את התשובה אותה אתם מחפשים:

1. התגלות המונית

מובן שהבורא שברא את האדם בחכמה כה אדירה – לא ימסור תורה בדרך אותה כל אדם יכול לזייף. הרי כל מוסד פסיכיאטרי שמכבד את עצמו מחזיק לפחות עשרה אנשים שמדווחים שהם מדברים עם אלוהים, פיות, חייזרים ומפלצות. ידועים לנו לא מעט מקרים של אנשים חולי סכיזופרניה שמדמיינים דברים שאינם קיימים במציאות.

אנו יודעים שהבורא הוא חכם (מהכרת הפיזיקה של היקום והאנטומיה של החי), ולכן אנו יודעים בוודאות מוחלטת שהבורא לא ימסור תורה בדרך אווילית לאדם בודד שגם יכול לשקר להמונים.

כך ששתי הדתות שחיקו את היהדות, יורדות מיד מעל הפרק, היות ששתיהן טוענות לאדם בודד הטוען שאלוהים נגלה אליו בסתר והעביר לו מסר להפיץ בעולם.

היהדות, אפוא, הינה היחידה הטוענת לאירועים נסיים בקנה מידה שכל העם עד להם – כמו יציאת מצרים, מכות מצרים, קריעת ים-סוף, מעמד הר-סיני, ארבעים שנה במדבר, כיבוש הארץ בצורה ניסית ועוד. היא התורה היחידה העומדת בפני מבחן ההיסטוריה וההיגיון, פשוט כי היא היחידה הטוענת לתורה שניתנה להמונים במעמד אלוהי המוני. מכאן שהיהדות היא אמת בוודאי.

2. הנצרות והאסלאם מודות בתורה של היהודים

ישנן סך הכל שלוש דתות בעולם הטוענות לבורא אחד: היהדות, האסלאם והנצרות (יוצאת דופן היא הנצרות הטוענת שאמנם יש אל אחד, אבל הוא נחלק לשלוש ישויות שונות) הנצרות והאסלאם נוצרו לאחר היהדות ומתבססות עליה וגם הנוצרים וגם המוסלמים מאמינים ביציאת מצרים ובמעמד הר-סיני כפי שמתוארים במקרא.

כך שההיסטוריה היהודית חייבת להיות אמת (גם לפי שתי הדתות שחיקו אותה), כי בעוד הנצרות והאסלאם מודים בהיסטוריה היהודית, אין היהדות מודה בהיסטוריה שלהם. הנוצרים והמוסלמים מאמינים במשה ובנביאי ישראל, אך היהודים אינם רואים בישו ובמוחמד נביאים שדיברו עם הבורא.

כך שהשכל הישר וההיגיון הבריא מצביעים על היהדות כדת האמת, וזאת עוד לפני שאר כל מנגנוני ההוכחה האחרים. 

הבה נתאר לעצמנו אבא ובן. האבא אומר: "הדרך שלי היא האמת המוחלטת, והבן שלי סטה מן האמת שלימדתי אותו", בעוד הבן אומר: "אני מסכים שהדרך של אבא שלי היתה האמת המוחלטת, אך מאז כפרתי בו וגיליתי אמת אחרת". למי מקשיבים – לאבא או לבן?

הנצרות והאסלאם הם כמו הבנים המורדים של היהדות, הם מודים שעם ישראל קיבל את התורה מפי ה' בהר-סיני, הם מודים בהיותנו העם הנבחר – אבא שלהם, אך מאז מרדו בתורה והעם הנבחר, והמציאו להם דרך חדשה. אז כשמחפשים את האמת, ברור שצריך ללכת למקור (האב), ולא לחיקוי (הבן).

3. אמונה עיוורת לעומת עדות היסטורית

הנוצרים והמוסלמים מודים שהם מאמינים בנביאים שלהם – ישו ומוחמד – מתוך אמונה עיוורת בכתביהם, ולא מתוך מסורת היסטורית של עם שלם. כלומר, הנוצרים בעצמם מודים שישו לא כתב את הברית החדשה, כי אם תלמידים ועורכים אלמוניים שחיו קרוב למאה שנה לאחר מותו. מכאן שהנצרות אינה מבוססת על היסטוריה המונית, אלא על אמונה עיוורת בסיפורם של יחידים. גם הקוראן לא נכתב בידי מוחמד, אלא בידי תלמידיו, ששמעו את הדברים בעל פה וערכו את הקוראן במשך מאות שנים! שוב נמצא שדת זו אינה מבוססת על היסטוריה של נסים לעיני העם כולו, אלא על אמונה עיוורת בסיפורם של יחידים.

גם הנוצרים וגם המוסלמים מסתמכים על אמונה עיוורת באנשים מסוימים, שלשיטתם היו נביאים או בעלי "רוח הקודש", אך אין להם נסים אדירים בקנה מידה ארצי שיוכיחו זאת. לכן אין להם חגים כמו סוכות או ליל הסדר היהודי – הם לא יכולים לומר לבניהם: "אבותינו ראו במו עיניהם את עשרת המכות, עמוד האש והענן, קריעת ים סוף, ושמעו את קול ה' במעמד הר סיני".

כל מה שבני הדתות האחרות יכולים לספר לילדיהם הוא: "אנו מאמינים לסיפורים שסיפרו לנו תלמידי ישו בברית החדשה, או תלמידי מוחמד בקוראן". אין להם עדות היסטורית על נסים לעיני העם כולו, כך שאין להם שום ראיה שהאל אכן נגלה לנביאיהם. אדם שמחפש את האמת, לא יבחר להאמין בדת שמתחילתה דורשת ממאמיניה אמונה עיוורת.

4. האם הגיוני שהאלוהים האמיתי ישנה את דעתו? יטוש את עמו הנבחר? יבטל את כל תורתו וכל מצוותיו?

כידוע, שתי הדתות הגדולות בעולם – הנצרות והאסלאם – מבססות עצמן על התנ"ך שלנו… הם מאמינים בנביאי ישראל, ביציאת מצרים ובעובדה שה' בחר בנו במעמד הר-סיני, אך טוענים כי לאחר מכן האלוהים "שינה את דעתו" ובחר בהם. האם הגיוני לחשוב שאלוהים הנצחי, אשר יודע את העתיד, יבחר בעם אחד, ייתן לו תורה ומצוות בנסים אדירים כמו מעמד הר-סיני, יקרא לו העם הנבחר – אך מאוחר יותר יתחרט על בחירתו, יעזוב את העם שבו בחר ויפנה לעם אחר, מבלי לעשות שוב ניסים אדירים כמו מעמד הר-סיני? אין כל הגיון בטענה שאלוהים ישנה את דעתו מבלי להתגלות שוב במעמד גדול לפחות כמו שהיה בהר-סיני.

5. התורה כתובה כהיסטוריה, ולא כמו סיפור אגדה

כפי שנאמר, התורה של היהודים שונה מכל הדתות בעולם, כי היא מבוססת על אירועים היסטוריים בקנה מידה המוני, שכל העם כולו ראה, והעבירם מדור לדור לבניו – עדות ראייה המונית של דור מפי דור. אך בנוסף לכך, התורה גם כתובה בשפה היסטוריוגרפית (כלומר: עם תיאור מלא של שמות, שושלות, תאריכים, מקומות גיאוגרפיים וכו'), המעידה על רצינותה. 

פירוש הדבר הוא שהתורה מציגה בפנינו תיעוד של היסטוריה, היא לא דורשת להאמין בה אמונה עיוורת, אלא ידיעה ברורה.

6. התורה היא ספר הוראות יצרן

לא ניתן להשוות שום כתבי "קודש" לחוכמה המשפטית של ספר התנ"ך, המונה מאות חוקים משפטיים על דיני נפשות, דיני ממונות, דיני עריות, דיני משפחה, דיני מדינה וכו' – כפי שאכן היינו מצפים מהוראות יצרן אמתיות ורציניות של בורא עולם.

7. עם ישראל שונה מכל העמים בעולם

כל ילד יהודי ערך סדר-פסח פעמים רבות, ושמע על הנסים האדירים שה' עשה לעמנו. כל ילד מכיר את חג השבועות, ויודע שהוא חג זיכרון לזכר מעמד הר-סיני, שבו ה' נגלה לכל עם ישראל. כל ילד יודע שרק לעם ישראל יש היסטוריה נסית של התגלות אלוהית, של עשרת מכות מצרים, של קריעת ים סוף, של מעמד הר-סיני, של ארבעים שנה של נסים במדבר, של שבירת חומות יריחו וכיבוש נסי של הארץ, של נבואות שהתגשמו לכל אורך ההיסטוריה.

כל ילד יודע שהדתות האחרות מבססות עצמן על אדם יחיד, שבאו וסיפרו שאלוהים נגלה אליהם בסתר, ולא כמו אצלנו, שכל העם חזה ביד ה' ובמופתיו.

כל ילד יודע שהדתות הגדולות ביותר בעולם, הנצרות והאסלאם, לא רק שהן מודות בהיסטוריה האלוהית של עם ישראל, הן גם מנסות לבסס עצמן על התנ"ך שלנו ולחקות את תורתנו – כי היא המקור האמיתי והגדול ביותר שיש לידיעת רצון האל.

כל ילד יודע על ההיסטוריה הנסית של עם ישראל, על העובדה שעם ישראל תמיד היה במרכז ההיסטוריה, נרדף על ידי האומות הגדולות בעולם ושרד את כולם – את המצרים, את הבבלים, את הפרסים, את היוונים, את הרומאים, את הנוצרים, את הגרמנים… מי יכול לטעון שעם ישראל אינו זוכה להשגחה אלוהית בהיסטוריה?

כל ילד יודע שעם ישראל גלה מארץ ישראל, וחזר אליה בנסים גלויים, והכל כפי שנאמר מראש בספר הספרים – גם על הגלות, וגם על השיבה לארץ. הוא יודע על השגחה אלוהית לכל אורך ההיסטוריה.

כל ילד יודע שעם ישראל תמיד היה העם הביקורתי והחכם מכל העמים, ולא היה עם טיפש או פתי.

כל ילד יודע שחכמי ישראל לדורותם היו אנשים צדיקים וישרים וחכמים וגאונים, שהכל מתפלאים ומחכימים מחוכמתם, וראוי לסמוך עליהם ועל המסורת שהעבירו.

כל ילד יודע שרבים מחכמי ישראל לדורותם היו גם אנשי מדע ופילוסופיה, הכירו את החוכמות החיצוניות, ערכו ויכוחים עם הנוצרים והפילוסופים, והראו שליטה בכל המושגים, ולמרות הכל הודיעונו שרק לנו האמת היחידה (ספר הכוזרי, מורה נבוכים, אמונות ודעות, חובות הלבבות ועוד).

8. רק תורה אמתית תזכה לפרסום עולמי ותצליח להשפיע על הדתות הגדולות בעולם

ספר התורה של עם ישראל הנו הספר המפורסם והמשפיע ביותר בעולם כולו. הנצרות לא מאמינה באסלאם, והאסלאם לא מאמין בנצרות, אך גם הנצרות וגם האסלאם מאמינות בתנ"ך של היהודים ומבוססות עליו.

כאמור, ספר התנ"ך זכה לפרסום כלל עולמי, בהיותו הספר הכי משפיע בתולדות האנושות. אין זה צירוף מקרים. אין ספק שבורא עולם ירצה לפרסם את תורתו האמתית בכל רחבי העולם, כדי שעם בוא הגאולה יכירו כולם את תורתו ואת עם ישראל בו בחר.

לסיכום: כפי שראינו, אנו יודעים שהתורה היא אמת – בזכות היסטוריה נאמנה בת אלפי שנים שיש לנו, המתעדת ומאמתת את שליטתו של בורא עולם בעשרת מכות מצרים, בקריעת ים סוף, במשך 40 שנה במדבר, בנבואות לא סבירות שהתגשמו והתרחשו לאורך יותר מאלפיים שנה כמתואר בספר הספרים, ועיקר התגלותו של בורא עולם בפני כל עם ישראל במעמד הר-סיני.

עם ישראל הוא העם היחיד בעולם שקיבל הוראות יצרן מפי אלוהים בפני עם שלם, בהתגלות אלוהית ובנסים המוכיחים את שליטתו בטבע, ואין תורה שהשפיעה יותר על העולם מתורת היהודים. גם קיומו של עם ישראל מוכיח את שליטתו הנסית של הבורא בהיסטוריה, היות ועם ישראל הוא העם היחיד בעולם שהצליח לשרוד כל כך הרבה שמדות ורדיפות במשך אלפי שנים, הוא פוזר בכל רחבי העולם, נותר מועט ושרד ללא שלטון וצבא בזמן שכל האימפריות והעמים הקדומים התבוללו ונעלמו – ואף לאחר כל אלה עם ישראל שב לארצו אחרי אלפיים שנות גלות, כשכל מסכת התלאות הזו כבר תוארה מראש בנבואות עתיקות יומין בתורה שמעביר העם היהודי מזה 3300 שנה. אנו יודעים מהו סוד נצחיותו!

יש לנו אינספור סיבות היסטוריות להאמין בתורה, ולדעת בבירור שתורת ישראל אמת. לא קיימת בכל העולם תורה או דת שאפילו ינסו להתחרות עם האותנטיות ההיסטורית והניסית של תורת ישראל ועם ישראל.

עוד במדור זה

כתבות משאר המדורים

הזיוף הגדול

כל האמת בפנים!

הזיוף הגדול הוא ספר המציג את כל האמת על הזיוף הנוצרי.“תעשיה” היסטורית ושמה: משיחי שקר, מי אתה, יש"ו הנוצרי, האבסורדים של הברית החדשה, נבואות ורמזים בתנ"ך על הזיוף הנוצרי, ציטוטים מתוך ויכוחים היסטוריים, ועוד ועוד.

"אכן חלינו הוא נשא"

ספר נדיר מסוגו!

קיבוץ טענותיהם של המיסיונרים והפרכתן המוחלטת. בספר מובאים כ – 80 חוקרי הברית החדשה, מתוכם פרופסורים, ד"ר ופילולוגים המביעים את דעתם המקצועית

הגיוני שיש לך
עוד שאלות...

לדיווח, ייעוץ, עזרה וסיוע אנא צרו קשר: אור לאחים - 1700-500-506

הגיוני שיש לך
עוד שאלות...

לדיווח, ייעוץ, עזרה וסיוע אנא צרו קשר:
1700500506

הזיוף הגדול

כל האמת בפנים!

הזיוף הגדול הוא ספר המציג את כל האמת על הזיוף הנוצרי.“תעשיה” היסטורית ושמה: משיחי שקר, מי אתה, יש"ו הנוצרי, האבסורדים של הברית החדשה, נבואות ורמזים בתנ"ך על הזיוף הנוצרי, ציטוטים מתוך ויכוחים היסטוריים, ועוד ועוד.

"אכן חלינו הוא נשא"

ספר נדיר מסוגו!

קיבוץ טענותיהם של המיסיונרים והפרכתן המוחלטת. בספר מובאים כ – 80 חוקרי הברית החדשה, מתוכם פרופסורים, ד"ר ופילולוגים המביעים את דעתם המקצועית

רוצים לקבל תכנים נוספים על

האמת והשקר?

הרשמו עם האימייל שלכם ונמשיך לעדכן!

הגיוני שיש לך
עוד שאלות...

לדיווח, ייעוץ, עזרה וסיוע אנא צרו קשר:
1700-500-506 אור לאחים